Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες

πατώντας στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε:

1) Τον τελικό πίνακα εξαψηφίων κωδικών υποψηφίων για φοίτηση στην Α τάξη του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου Χαλκίδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 (ΝΕΟ)

2) Οδηγίες προς τους μαθητές, τις μαθήτριες που θα συμμετέχουν στην δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη των ΠΣ και προς τους γονείς/κηδεμόνες τους.

3) Οδηγίες και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας λόγω covid-19 για την διαξαγωγή της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.  (ΝΕΟ)

4) Δείγμα του απαντητικού φύλλου που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για να απαντήσουν στο τεστ.

5) Ένα σύντομο βίντεο οδηγιών για μαθητές και μαθήτριες.

 

Τονίζουμε ότι το απαντητικό φύλλο και μόνο αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση.

 

Τελικός πίνακας εξαψηφίων κωδικών υποψηφίων για φοίτηση στην Α τάξη του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΝΕΟ)

Οδηγίες προς γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/τριες

 

Οδηγίες και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας λόγω covid-19 για την διαξαγωγή της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.(ΝΕΟ)

Δείγμα απαντητικού φύλλου

 

Βίντεο οδηγιών για μαθητές και μαθήτριες.

Τονίζουμε ότι το απαντητικό φύλλο και μόνο αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση.

 

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

 

5ο γυμνασιο Παπαιωάννου