Η αίτηση επιχορήγησης που είχε υποβάλλει το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας για υλοποίηση σχεδίου δράσης KA122 στον τομέα Σχολικής εκπαίδευσης για το 2023 εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα συντονισμού/ΙΚΥ. Το πρόγραμμα με τίτλο «Ψυχική υγεία και ευεξία εκπαιδευτικών και μαθητών: Σχεδιάζοντας θετικά το μέλλον» αφορά στη συμμετοχή 8 εκπαιδευτικών του σχολείου στο σεμινάριο «Design the positive: positive thinking, positive communication and positive school spaces» του Ευρωπαϊκού οργανισμού “MOVEU” το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2023-2024 στη Βαρκελώνη. Σκοπός είναι η επιμόρφωση σε καινοτόμες τεχνικές για την ενίσχυση της θετικής σκέψης και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω της ενίσχυσης της θετικής σκέψης, της αποδοχής της ετερογένειας και της ισότιμης συμμετοχής επιδιώκεται η τροποποίηση των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων των μαθητών/τριών και η προώθηση της συμπεριληπτικότητας και της κατάργησης των διακρίσεων καθιστώντας το σχολείο μια δημοκρατική κοινότητα μάθησης.