Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00005

 

  5ο gymnasio 07 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΑΜΟΣ 2 min

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00006

 5ο gymnasio 07 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΑΜΟΣ 2 min

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00007

 

5ο gymnasio 08 ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00008

 

 

5ο gymnasio 13 ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 min