Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

  

 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00005

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

 

  5ο gymnasio 07 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΑΜΟΣ 2 min

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00006

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 07 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΑΜΟΣ 2 min

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00007

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

 

5ο gymnasio 08 ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00008

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 13 ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 min