Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00009
 

 

5ο gymnasio 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00010

 5ο gymnasio 11 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00011

 5ο gymnasio 12 ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

10 Οκτωβρίου 2022

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 10 2022 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 00012

5ο gymnasio 05 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 min