Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας θα γίνει ως εξής:

1) για το μήνα Νοέμβριο του 2023

α) για την Α τάξη του Γυμνασίου την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 από τις 8.10 έως τις 11.30

β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 από τις 11.00 έως 14.00

γ) για την Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 από τις 8.10 έως τις 11.30

δ) για τη Α τάξη του Γυμνασίου από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 έως τις 11.00 έως 14.00

2) για το μήνα Δεκέμβριο του 2023

α) για την Α τάξη του Γυμνασίου την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023 από τις 11.00 έως 14.00 

β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου από τις 8.10 έως τις 11.30 

Η ενημέρωση θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται. Σας παρακαλούμε, επειδή κατά τις ημέρες αυτές το σχολείο λειτουργεί κανονικά και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να κάνουν το μάθημά τους, να μην απασχολείτε τους εκπαιδευτικούς πέραν των ωρών που είναι διαθέσιμοι σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 

 

Πρόγραμμα διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών για ενημέρωση γονέων Νοεμβριος Δεκέμβριος 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ