Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, στη Χαλκίδα, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών (συγκρότηση επιτροπής Πράξη Διευθυντή αριθμός 3/07.11.2023), και αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπαιδευτικής εκδρομής του ομίλου Αγγλοφωνίας του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας στο Εδιμβούργο της Αγγλίας στο πρακτορείο UNITED TRAVELLERS, με έδρα την Xαλκίδα. Συνημμένο θα βρείτε το πρακτικό ανάθεσης.