Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00, στη Χαλκίδα, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών (συγκρότηση επιτροπής Πράξη Διευθυντή αρ.13/20.03.2024), για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομικής άποψης μετά την προκήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ τάξης Γυμνασίου του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας στην Κέρκυρα και αποφάσισε την ανάθεση της στο HERODOTUS TRAVEL, ξενοδοχείο CORFU HELLINIS HOTEL 3*, με ημιδιατροφή, 145 ευρώ κατ άτομο. Συνημμένο θα βρείτε απόσπασμα από το πρακτικό της ανάθεσης.