Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

το σχολείο μας έχει προσκληθεί μαζί με άλλα σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας,  να συμμετάσχει σε έρευνα που διεξάγεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.). Η έρευνα διεξάγεται για τα Γυμνάσια από Δευτέρα 20 έως Παρασκευή 24 Μαίου 2024 μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών ερευνών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) https://yourview.sch.gr/ με χρήση κλειδάριθμου ανωνυμοποίησης, τόσο ως προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και ως προς τα σχολεία, και απευθύνεται σε μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή:

α) μαθητές/τριες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ τάξης του Λυκείου,
β) εκπαιδευτικούς και
γ) γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων που επισυνάπτεται

Οι σχολικές μονάδες έχουν επιλεγεί με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ώστε να γίνει συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι προαιρετική και ανώνυμη. Ωστόσο, η συμπλήρωσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συνεισφέρει στην αποτύπωση μιας σαφέστερης και πληρέστερης εικόνας σχετικά με περιστατικά Ε.Β.Ι.Ε., η οποία θα βασίζεται στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας.

Έχει διανεμηθεί στα τέκνα σας το Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα το οποίο πρέπει να επιστραφεί υπογεγραμμένο τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Στο ίδιο έντυπο έχει συρραφθεί και ο κλειδάριθμος τον οποίο θα χρησιμοποιήσει μόνο ο κηδεμόνας του τέκνου, ο οποίος καλείται να συνδράμει συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην οικία του σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/τριες θα γίνει κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με χρήση των υπολογιστών του σχολείου στα εξοπλισμένα εργαστήρια και χρόνο συμπλήρωσης έως δύο (2) διδακτικές ώρες. Ο κλειδάριθμος που έχει συρραφθεί στο έντυπο που διανεμήθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες αφορά μόνο τους κηδεμόνες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου εδώ: https://stop-bullying.gov.gr/news

Συνημμένα κάτωθι  θα βρείτε τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας!

 

bill 2