Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. Φ1/41267/Δ2/18-04-2024/Υ.ΠΑΙ.Θ.Α η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο  Σύλλογος Διδασκόντων και Διδασκουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 έως τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024. Η προσέλευση στο σχολείο των μαθητών και μαθητριών για τις γραπτές εξετάσεις ορίζεται στις 08.10 π.μ. Όπου εχει προγραμματιστεί και δεύτερο μάθημα, η έναρξη της εξέτασης ορίζεται στις 11.00 π.μ.

Κάτωθι θα βρείτε το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και συνημμένη την ύλη των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων ανά τάξη.

Οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Συνιστούμε σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες προσεκτική μελέτη στα μαθήματα, προσεκτικές βουτιές στη θάλασσα και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο με καλά αποτελέσματα!

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και Διδασκουσών.


Πρόγραμμα γραπτών ανακεφαλαιωτικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2024 00001