Οι εκλογές για τα μαθητικά συμβούλια ανέδειξαν τα παρακάτω πενταμελή των τμημάτων:

    Α1 Α2 Α3 Α4
Α ΤΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
ΤΑΜΙΑΣ        
ΜΕΛΟΣ        
ΜΕΛΟΣ        
           
    Β1 Β2 Β3 Β4
Β ΤΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
ΤΑΜΙΑΣ        
ΜΕΛΟΣ        
ΜΕΛΟΣ        
           
    Γ1 Γ2 Γ3 Γ4
Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
ΤΑΜΙΑΣ        
ΜΕΛΟΣ        
ΜΕΛΟΣ