Επισυνάπτεται κάτωθι το σχετικό πρακτικό. Προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων δύο εργάσιμων ημερών δηλαδή από Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 έως και την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2023.

Από τη Διεύθυνση.