Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

19 Σεπτεμβρίου 2022

5ο gymnasio 04 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1

  Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13 9 2022 01

5ο gymnasio 04 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 min 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

19 Σεπτεμβρίου 2022

5ο gymnasio 03 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 1

 

  Α2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13 9 2022 02

5ο gymnasio 03 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 2 min 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

19 Σεπτεμβρίου 2022

 

Α3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13 9 2022 03

 

5ο gymnasio 02 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 min 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

19 Σεπτεμβρίου 2022

 

  Α4ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13 9 2022 04

 

5ο gymnasio 01 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2 min