Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00001

Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών 

5ο gymnasio 04 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 min 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00002

 

Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 03 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 2 min 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00003

 Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 02 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 min 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00004

  Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

 

5ο gymnasio 01 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2 min