Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η 1η φάση αιτήσεων για τους ομίλους. Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, θα συναντηθούν οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες των ομίλων με τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν συμμετοχή στους ομίλους και θα συζητήσουν για το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των ομίλων και κατόπιν, εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προσφερομένων θέσεων από κάθε όμιλο (ελάχιστος 10 μέγιστος 20) θα προχωρήσουν με κάποιες “δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων” στην επιλογή των μαθητών και μαθητριών όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος για τη λειτουργία των ομίλων.

Όσοι μαθητές και μαθήτριες δεν μπορέσουν να επιλεγούν σε έναν από τους δύο ομίλους που δήλωσαν στην Α φάση (23-29 Σεπτεμβρίου ), θα τους δοθεί η δυνατότητα στη Β φάση (4-8 Οκτωβρίου) να δηλώσουν εναλλακτικά κάποιους άλλους ομίλους οι οποίοι έχουν κενές θέσεις προς συμπλήρωση.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

οι όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών και των μαθητριών τόσο των Προτύπων όσο και των άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης. "Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι, Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα, Οργανισμούς κ.α."

Στο τέλος του έτους, και όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η φοίτησή τους, απονέμεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σε κάθε μαθητή και μαθήτρια “Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στον Όμιλο” το οποίο φυλάσσεται στο φάκελο του και αποτελεί στοιχείο που προσμετράται στην σχολική του εξέλιξη και βεβαιώνει την κατάκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που δεν παρέχονται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον με τον συντονισμό των εκπαιδευτικών τους δίνεται η δυνατότητα να παράγουν υλικό προς όφελος της σχολικής κοινότητας, υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο εργασίας για ανάλογες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις” όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Αντωνίου στην συγχαρητήρια επιστολή του για τη δράση του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

σας καλώ να δηλώσετε συμμετοχή στους ομίλους που προσφέρονται και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας εργαζόμενοι δημιουργικά και συνεργατικά προς όφελος όλων μας συμπληρώνοντας εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους Ομίλους τις Δράσεις και τις Λέσχες εδώ 4 ΔΡΑΣΕΙΣ 7 ΟΜΙΛΟΙ 4 ΛΕΣΧΕΣ 

 

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος