Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 θα ισχύσει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ήδη δοθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες και έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του σχολείο εδώ:  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέχρι σήμερα Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 οι γονείς - κηδεμόνες που αιτήθηκαν συμμετοχή σε όμιλο για το τέκνο τους έχουν λάβει ενημέρωση από τους συντονιστές- συντονίστριες των ομίλων με τα ονόματα όσων μαθητών και μαθητριών επελέγησαν.

Η πλατφόρμα των αιτήσεων έχει ανοίξει εκ νέου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες οι οποίοι και οι οποίες δεν επελέγησαν στην Α φάση, να υποβάλλουν νέα αίτηση στους παρακάτω ομίλους οι οποίοι έχουν ακόμα κενές θέσεις προς συμπλήρωση. Όμιλος Δρόμοι της Ιστορίας επτά (7) κενές θέσεις, Όμιλος Αγγλικών πέντε (5) κενές θέσεις, Όμιλος Ιστορίας της Τέχνης επτά (7) κενές θέσεις.Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 στις 20.00 λήγει η Β φάση αιτήσεων για τους ομίλους.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

στο τέλος του έτους, και όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η φοίτηση στους ομίλους, θα απονεμηθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου σε κάθε μαθητή και μαθήτρια “Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στον Όμιλο” το οποίο θα φυλάσσεται στο φάκελό του και αποτελεί στοιχείο το οποίο προσμετράται στην σχολική του εξέλιξη και βεβαιώνει την κατάκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που δεν παρέχονται στο επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών.