Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι δεν προσήλθαν στην δια ζώσης ενημέρωση που οργάνωσε το σχολείο στις 8 και 11 Νοεμβρίου 2021, θα γίνει διαδικτυακά, από 29 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου, ανά εκπαιδευτικό, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX τις ημέρες και ώρες διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο παρακάτω.

Για λόγους ταυτοποίησης των γονέων και κηδεμόνων στις τηλεδιασκέψεις ενημέρωσης προόδου μαθητών και μαθητριών και λόγω του ότι στην πλατφόρμα webex οι μόνοι ταυτοποιημένοι και αυθεντικοποιημένοι χρήστες είμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί και όχι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας (γι αυτό και τα γνωστά προβλήματα στις τηλεδιασκέψεις) η διαδικασία ταυτοποίησης που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής :

Από σήμερα 28 Νοεμβρίου 2021 οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν ενημερωτική συνάντηση, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, θα υποβάλλουν έγγραφη αίτηση σε κάθε εκπαιδευτικό. Η αίτηση για ενημέρωση θα υποβάλλεται με μήνυμα στην πλατφόρμα η-τάξη που περιλαμβάνει τα 155 διαθέσιμα μαθήματα του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=3243, μέσω του λογαριασμού του τέκνου τους στο σχετικό μάθημα του καθηγητή ή της καθηγήτριας με τον οποίο επιθυμούν να έχουν ενημερωτική συνάντηση, αποστέλλοντας το παρακάτω κείμενο-αίτηση:

Παρακαλώ θα επιθυμούσα να ενημερωθώ για την επίδοση του τέκνου μου

Ονοματεπώνυμο μαθητή-μαθήτριας

Ο κηδεμόνας

(ακολουθούν τα στοιχεία γονέα-κηδεμόνα όπως έχουν δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας που έχει κατατεθεί στο σχολείο)

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα:

e- mail κηδεμόνα:

σταθερό τηλέφωνο κηδεμόνα:

Η ενημέρωση θα γίνει στη διεύθυνση webex του εκπαιδευτικού σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει επισυναφθεί εδώ. Οι γονείς και κηδεμόνες εισέρχονται και περιμένουν στην υποδοχή της ψηφιακής τάξης (lobby) με το ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (user name) και το e- mail κηδεμόνα που έχουν δηλώσει στην αίτηση κηδεμονίας και ο εκπαιδευτικός θα τους εισάγει στην ψηφιακή αίθουσα, κατά μόνας, για να τους ενημερώσει. Η ενημέρωση συνιστάται να μην διαρκεί πάνω από τρία λεπτά.

Σε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας θα σας αποστείλουμε τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών τις οποίες παρακαλούμε να μην κοινοποιείτε.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ WEBEX ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΌ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021