Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες καλημέρα

σας ενημερώνουμε ότι ανέλαβε υπηρεσία στο σχολείο μας ο κ. Σίδερης Νικόλαος, αδειούχος Ψυχολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας" της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α και εκπαιδεύεται στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς. Έχει εργαστεί σε Σχολικές Μονάδες και Διαγνωστικές Δομές του Υπουργείου Παιδείας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο Ψυχολόγος του σχολείου είναι: 1) Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών 2) Συμβουλευτική γονέων 3) Συμβουλευτική των εκπαιδευτικών κυρίως για θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης καθώς και μεμονωμένων περιστατικών και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον 4) Εισήγηση σε θέματα ψυχολογίας εντός της τάξης, στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας. Οι μαθητές, οι μαθήτριες οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να συνεργαστούν με τον Ψυχολόγο κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο. Για την επικοινωνία των ανήλικων μαθητών με τον Ψυχολόγο απαιτείται έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του προς το σχολείο. Η οποιαδήποτε υποστηρικτική δράση καλύπτεται από τη διασφάλιση του απορρήτου. Ο κ. Νικόλαος Σίδερης δέχεται κάθε Δευτέρα από τις 09.40 έως 13.30 για τους μαθητές και τις μαθήτριες και από 13.40 έως 15.30 για τους γονείς και τους κηδεμόνες κατόπιν σχετικής αίτησης .

Μπορείτε να αποστέλλετε τις αιτήσεις σας και την έγγραφη συναίνεση σας (συνημμένο υπόδειγμα θα βρείτε κάτωθι) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Σας ευχαριστούμε.

Please Listen