Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

όσοι δεν δεν προσήλθατε στην δια ζώσης ενημέρωση που οργάνωσε το σχολείο στις 11 Φεβρουαρίου 2022, ή δεν προλάβατε να ενημερωθείτε από όλους τους εκπαιδευτικούς, θα μπορέσετε να ενημερωθείτε διαδικτυακά από 8 έως 17 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, τις ημέρες και ώρες διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο παρακάτω.

Για λόγους ταυτοποίησης των γονέων και κηδεμόνων στις τηλεδιασκέψεις ενημέρωσης προόδου μαθητών και μαθητριών και λόγω του ότι στην πλατφόρμα webex οι μόνοι ταυτοποιημένοι και αυθεντικοποιημένοι χρήστες είμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί και όχι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας (γι αυτό και τα γνωστά προβλήματα στις τηλεδιασκέψεις) η διαδικασία ταυτοποίησης που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής :

Από σήμερα 2 Μαρτίου 2022 οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν ενημερωτική συνάντηση, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, θα υποβάλλουν έγγραφη αίτηση σε κάθε εκπαιδευτικό. Η αίτηση για ενημέρωση θα υποβάλλεται με μήνυμα στην πλατφόρμα η-τάξη που περιλαμβάνει τα 166 διαθέσιμα μαθήματα του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=3243, μέσω του λογαριασμού του τέκνου τους στο σχετικό μάθημα του καθηγητή ή της καθηγήτριας με τον οποίο επιθυμούν να έχουν ενημερωτική συνάντηση, αποστέλλοντας το παρακάτω κείμενο-αίτηση:

Παρακαλώ θα επιθυμούσα να ενημερωθώ για την επίδοση του τέκνου μου

Ονοματεπώνυμο μαθητή-μαθήτριας

Ο κηδεμόνας

(ακολουθούν τα στοιχεία γονέα-κηδεμόνα όπως έχουν δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας που έχει κατατεθεί στο σχολείο)

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα:

e- mail κηδεμόνα:

σταθερό τηλέφωνο κηδεμόνα:

Η ενημέρωση θα γίνει στη διεύθυνση webex του εκπαιδευτικού σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που επισυνάπτεται εδώ. Οι γονείς και κηδεμόνες θα εισέρχονται και θα περιμένουν στην υποδοχή της ψηφιακής τάξης (lobby) με το ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (user name) και το e- mail κηδεμόνα που έχουν δηλώσει στην αίτηση κηδεμονίας και ο εκπαιδευτικός θα τους εισάγει στην ψηφιακή αίθουσα, κατά μόνας, για να τους ενημερώσει. Η ενημέρωση συνιστάται να  διαρκεί από τρία έως πέντε λεπτά.

Σε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας θα σας αποστείλουμε τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών τις οποίες παρακαλούμε να μην κοινοποιείτε.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ WEBEX ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8 ΜΕ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022