Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών,

παρακάτω θα βρείτε συνημμένο τον Προσωρινό πίνακα υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για εισαγωγή στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας (κατ΄ αύξουσα ταξινόμηση με βάση τον εξαψήφιο κωδικό).Αφού αναζητήσετε με τον κωδικό υποψηφίου ή υποψήφιας το τέκνο σας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στον αναρτημένο προσωρινό πίνακα θα εκτυπώσετε την αίτησή σας από την ιστοσελίδα των αιτήσεων εδώ, θα ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία που έχετε δηλώσει για την ορθότητά τους και εφόσον διαπιστώσετε κάποιο λάθος θα αιτηθείτε με υπεύθυνη δήλωση στη σχολική μονάδα τη διόρθωση του λάθους που επιθυμείτε μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, στις 14.00.

Οι αιτήσεις γίνονται με προσωπική παρουσία του/της αιτούντος/ούσης στη σχολική μονάδα εδώ από 14.00-16.00 ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του gov εδώ που αναφέρει το αίτημά σας μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση που είχατε κάνει για τη συμμετοχή του τέκνου σας. Προσοχή: τα στοιχεία του/της αιτούντος/ουσης πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης συμμετοχής.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σχολείο μας,

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος