Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών,

στο ιστολόγιο (blog) του σχολείου η συνημμένο κάτωθι θα βρείτε τον τελικό κατάλογο υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για εισαγωγή στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας (κατ΄ αύξουσα ταξινόμηση με βάση τον εξαψήφιο κωδικό). Αφού αναζητήσετε με τον κωδικό υποψηφίου ή υποψήφιας το τέκνο σας και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνεται στον τελικό κατάλογο, θα εκτυπώσετε εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων εδώ για να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησής σας με τα στοιχεία που περιέχονται στον τελικό κατάλογο υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για εισαγωγή στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας . Τονίζουμε ότι σε ισχύ είναι μόνο η αίτηση που θα ανακτήσετε και θα εκτυπώσετε εκ νέου από την πλατφόρμα των αιτήσεων.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σχολείο μας.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος