Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

αύριο Τετάρτη 4 Μαίου 2022 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας οι οδηγίες για τους γονείς και τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες που συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με τις οδηγίες συμπλήρωσης του απαντητικού φύλλου εδώ,  και να αναζητήσετε ενδεικτικά θέματα εξετάσεων Προτύπων Σχολείων στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων εδώ.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι υποψήφιοι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει πριν την ημέρα των εξετάσεων να έχουν εξασφαλίσει το έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους και να έχουν εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου. Εάν ο υποψήφιος ή η υποψήφια δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο μπορούν να προσέλθουν με Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας η οποία εκδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σύμφωνα με τον Ν.3345/2005 - ΦΕΚ Α/138/16-6-2005 άρθρο 16 παρ.1"Βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο."

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σχολείο μας για φοιτήσουν τα τέκνα σας.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος