Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για τις εξετάσεις εισαγωγής της 7ης Μαΐου 2022 που θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας και του ομόρου 4ου Λυκείου Χαλκίδας. Συνημμένες θα βρείτε 1) αναλυτικά όλες τις οδηγίες για την εξέταση και 2) την κατανομή υποψηφίων μαθητών και μαθητριών στα δύο όμορα εξεταστικά κέντρα ( 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας και 4ο Λύκειο Χαλκίδας) κατά αύξοντα εξαψήφιο κωδικό.

1) Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το Ε.Κ. με ευθύνη των γονέων τους.

2) Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσέλθουν εγκαίρως στο Εξεταστικό Κέντρο, προκειμένου εισέλθουν μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, δηλαδή στις 9:00 π.μ. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 π.μ. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 150 λεπτά για τα Γυμνάσια. Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

3) Κατά την είσοδο των υποψηφίων μαθητών/τριών στο σχολείο, από την οδό Μονής Ερίων που είναι κοινή και για τα δυο εξεταστικά κέντρα και μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ, ελέγχονται τα στοιχεία τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά, εκτός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών.

4) Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες, κατά την προσέλευσή τους και καθόλη την παραμονή τους στο σχολείο οφείλουν να τηρούν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 όπως αυτά έχουν ανακοινωθούν και ισχύουν για τις σχολικές μονάδες.

5) Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, 1) την αστυνομική ταυτότητά τους ή διαβατήριο, ή ταυτοπροσωπία, καθώς και 2) το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους (δηλαδή την αίτηση εκτυπωμένη) που φέρει τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου για την πλήρη ταυτοποίησή τους.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος