Αγαπητοί γονεις και κηδεμόνες,

στο συνημμενο θα βρείτε την απόδοση τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους και υποψήφιες των Προτύπων Σχολείων για άρση των ισοβαθμιών, μετά από κλήρωση που έγινε κεντρικά από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών στις 6 Μαίου 2022 εδώ. Συνημμένο θα βρείτε επίσης και τον επικυρωμένο πίνακα απόδοσης τυχαίων αριθμών στους εξαψήφιους κωδικούς των υποψηφίων του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας ταξινομημένου κατ αυξουσα σειρά εξαψήφιων κωδικών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τηρηθεί η σειρά που έχει αναρτηθεί στο συνημμένο πίνακα.

Ο Διευθυντής 

Γιάννης Κατσάνος