Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εάν το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχατε δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που καταθέσατε για την εισαγωγή των τέκνων σας στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλετε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στο σχολείο.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνετε ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, εδώ, έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα ενημερώνονται άμεσα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και θα τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να υποβάλλουν την Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο Διευθυντής θα προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Υποδείγματα της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτονται κάτωθι.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος

LogoProtypoColor