Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έγιναν δεκτές οι υποψηφιότητες των κάτωθι εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και δήλωσαν ότι επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ως ακολούθως:

Δεκτές αιτήσεις απόσπασης Προτύπων

Η απόσπαση πραγματοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Στη διάρκεια της απόσπασης οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20.

Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος