Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από το παρόν σχολικό έτος δημιουργούνται τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αποκλειστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 5ο Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας. Όσοι έχουν διαπιστωμένες ελλείψεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, θα λάβουν την κατάλληλη στήριξη και ενίσχυση από έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ένας μαθητής ή μία μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει έως σε τρία (3) τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατ’ ανώτατο όριο. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλονται από τους ασκούντες την γονική μέριμνα στη διεύθυνση του σχολείου από 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως 10 Οκτωβρίου 2022.Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών-μαθητριών για την λειτουργία του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δεκαπέντε (15). Το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως, μετά το πέρας του ημερησίου προγράμματος.

Η λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, αρχίζει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτος.

Συνημμένο θα βρείτε πίνακα στον οποίον εμφαίνονται το ποσοστά της βαθμολογίας γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων στην Α και Β τάξη του σχολικού έτους 2021-2022. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός για την ανάγκη παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές και μαθήτριες του σχοελίου μας ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να προσεγγίσουν τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης τους.

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά!