Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

στο συνημμένο θα βρείτε τον πίνακα με την -μετά από κλήρωση-  απόδοση τυχαίων αριθμών για άρση των ισοβαθμιών στους υποψηφίους και τις υποψήφιες που διαγωνίζονται αύριο Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ. για την πλήρωση κενών θέσεων στη Β και στη Γ Γυμνασίου. Στον συνημμένο επικυρωμένο πίνακα θα βρείτε την απόδοση τυχαίων αριθμών στους πενταψήφιους κωδικούς των υποψηφίων του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας ταξινομημένου κατ αύξουσα σειρά εξαψήφιων κωδικών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τηρηθεί η σειρά που έχει αναρτηθεί στο συνημμένο πίνακα.

Ο Διευθυντής 

Γιάννης Κατσάνος