Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ισχύει το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να βρείτε ανά τάξη και τμήμα στην ιστοσελίδα του σχολείου εδώ

από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 επίσης όσοι μαθητές και μαθήτριες τοποθετήθηκαν -κατά την πρώτη περίοδο δήλωσης συμμετοχής σε έναν Όμιλο- και όσοι αιτήθηκαν την εβδομάδα από 3 έως 7 Οκτωβρίου να συμμετέχουν σε δεύτερο Όμιλο παρακαλούνται να προσέλθουν στους ομίλους τους ώστε να συγκροτηθούν κανονικά.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

η παρακολούθηση των Ομίλων είναι υποχρεωτική και για κάθε απουσία θα ενημερώνονται οι κηδεμόνες. Στο τέλος του έτους, και όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η φοίτηση στους ομίλους, θα απονεμηθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου σε κάθε μαθητή και μαθήτρια Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στον Όμιλο” το οποίο θα φυλάσσεται στο φάκελό του και αποτελεί στοιχείο το οποίο προσμετράται στην σχολική του εξέλιξη και βεβαιώνει την κατάκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που δεν παρέχονται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών.

Οι λέσχες θα λειτουργούν κανονικά κάθε Παρασκευή 14.15 -15.00

Μπορείτε να αντλήσετε όλες τις πληροφορίες για τους ομίλους μεταβαίνοντας στο blog του σχολείου εδώ και πατώντας με το ποντίκι πάνω στους άξονες δράσεις, τους ομίλους και τις λέσχες που σας ενδιαφέρουν.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

LogoProtypoColor