Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

σας ανακοινώσουμε ότι από Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022 αρχίζει η λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας αποκλειστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 5ο Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας.Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αφορούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εξετάζονται γραπτώς ενδοσχολικά Στα τμήματα αυτά αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών που συμμετέχουν. Η διδασκαλία στα εν λόγω τμήματα ακολουθεί την διδακτέα ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Η λειτουργία τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους (διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση) για παιδαγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς.Το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως, μετά το πέρας του ημερησίου προγράμματος από 14.15 έως 15.45.Ένας μαθητής ή μία μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει έως σε τρία (3) τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατ’ ανώτατο όριο.Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του διδάσκοντα και σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.

Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλονται από τους ασκούντες την γονική μέριμνα στη διεύθυνση του σχολείου έως Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Συνημμένη θα βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 2023 F