Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας θα γίνεται δύο μέρες την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα ως εξής:  Τρίτη από τις 8.10 έως τις 11.30 και Πέμπτη από τις 11.00 έως 14.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται. Σας παρακαλούμε, επειδή το σχολείο λειτουργεί κανονικά και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να κάνουν το μάθημά τους, να μην απασχολείτε τους εκπαιδευτικούς πέραν των ωρών που αναφέρονται στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

η συμβολή σας στη λειτουργία του σχολείου είναι εξαιρετικά σημαντική και ουσιώδης. Σας υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο δεν διαθέτει προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση. Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το ιστολόγιο (blog) και την ιστοσελίδα (site) του σχολείου και για κάθε ερώτημά σας να επικοινωνείτε με το σχολείο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου-υπεύθυνης εκπαιδευτικού του τμήματος στο οποίο φοιτά το τέκνο σας. Οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί θα συλλέγουν τα ερωτήματά σας, θα τα ομαδοποιούν και θα διαβιβάζουν στη διεύθυνση ώστε να απαντηθούν συνολικά. Συνημμένο θα βρείτε τον κατάλογο με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπευθύνων. Διευκρινίζουμε ότι η ενημέρωση για την πρόοδο των τέκνων σας θα γίνεται μόνον δια ζώσης και όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ