Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας για το μήνα Δεκέμβριο του 2022 θα γίνει για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενημέρωσης ως εξής: α) για την Α τάξη του Γυμνασίου την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 από τις 11.00 έως 14.00 και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 από τις 8.10 έως τις 11.30 και β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 από τις 11.00 έως 14.00 και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 από τις 8.10 έως τις 11.30.   

Η ενημέρωση θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών που βρίσκεται συνημμένο κάτωθι. Σας παρακαλούμε, επειδή το σχολείο λειτουργεί κανονικά και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να κάνουν το μάθημά τους, να μην απασχολείτε τους εκπαιδευτικούς πέραν των ωρών που αναφέρονται στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας.

Σας παρακαλούμε επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων του σχολείου για την υιοθέτηση και εφαρμογή υγιεινών συνηθειών στο φαγητό να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lmXqhV2n_mv8qp3GOiDLCzEMYasEafeJaNXU3x-Mr_H5HQ/viewform

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.