Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση θα καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023 μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως-υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα και με την προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω covid19 ισχύουν τα παραπάνω με επισύναψη στην σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)

Η υπεύθυνη δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται έγχαρτα από τους ίδιους τους κηδεμόνες μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, ή στους/στις υπευθύνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων από τους/τις μαθητές/τριες. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά και αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διότι το σχολείο δεν διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη για τη διαχείρισή τους .


Συνημμένα κάτωθι θα βρείτε τα σχετικά έντυπα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.