Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την απόφαση με αριθμό 20/10-03-2023 της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας για το σχολικό έτος 2023-2024 ανέρχεται στους 96 (ενενήντα έξι). Ο  σύνδεσμος για την πλατφόρμα αιτήσεων είναι ο παρακάτω: Αιτήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00

Επίσης αναρτημένα στην πλατφόρμα  στο  https://depps.minedu.gov.gr/?p=11639 είναι: ο σύνδεσμος, η Υπουργική Απόφαση Εισαγωγής, η απόφαση ΔΕΠΠΣ με τον Αριθμό Εισακτέων ανα σχολείο, τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄άρ.  22010/Δ6/24.2.2023 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (Β΄ 1062), υπουργική απόφαση την οποία και επισυνάπτουμε κάτωθι. Επισυνάπτουμε επίσης υποδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

 4 ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 16 0ΜΙΛΟΙ 5 ΛΕΣΧΕΣ ΕΙΚΟΝΑ BLOG