Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας θα γίνει ως εξής:

1) για το μήνα Απρίλιο του 2023 α) για την Α τάξη του Γυμνασίου Τρίτη 4 Απριλίου 2023 από τις 8.10 έως τις 11.30 β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 τις 11.00 έως 14.00.

2) για το μήνα Μάιο του 2023 α) για την Α τάξη του Γυμνασίου την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 από τις 8.10 έως τις 11.30 και την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 τις 11.00 έως 14.00 και β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 από τις 8.10 έως τις 11.30 και την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 από τις 11.00 έως 14.00

Η ενημέρωση θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών που βρίσκεται κάτωθι. Σας παρακαλούμε, επειδή το σχολείο λειτουργεί κανονικά και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να κάνουν το μάθημά τους, να μην απασχολείτε τους εκπαιδευτικούς πέραν των ωρών που αναφέρονται στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑθΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ