Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ευχαριστούμε που επιλέξετε το σχολείο μας για να φοιτήσουν τα τέκνα σας. Στον συνημμένο πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων μπορείτε να αναζητήσετε το τέκνο σας με βάση τον 6ψήφιο αριθμό υποψηφίου το οποίον γνωρίζετε.

1) Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι εξ υμών επιθυμείτε, μπορείτε να ανακαλέσετε για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο μας, την οποία είχατε δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που καταθέσατε για εισαγωγή στο 5o Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλετε το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών (από αύριο Παρασκευή 12 Μαΐου έως και Πέμπτη 18 Μαΐου 2023) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) εδώ  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώσετε ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

2) Από την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και σε περίπτωση που υπάρξουν κηδεμόνες που δήλωσαν υπεύθυνα μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023) ότι δεν επιθυμούν να φοιτήσει το τέκνο τους στο σχολείο μας ενημερώνονται, μόλις προκύψει κενή θέση, άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητώνριών με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμολογίας και τους ζητείται εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας και από τους δυό (2) γονείς στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο Διευθυντής θα προχωρά στον επόμενο/η επιλαχόντα/ουσα.

Συνημμένα θα βρείτε σε επεξεργάσιμο αρχείο *.doc τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ που θα περιέχουν οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Αγαπητοί επιλαχόντες και αγαπητές επιλαχούσες, να γνωρίζετε ότι το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για σας. Μπορείτε να εγγραφείτε, εάν ανταποκρίνεται στα ενδιαφέοντά σας, σε κάποιον από τους  ομίλους του σχολείου μας. Εδώ μπορείτε να δείτε του ομίλους που λειτούργησαν το σχολικό έτος 2022-2023.

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους και όλες καλό καλοκαίρι με πολλές βουτιές!

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023