Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έγιναν δεκτές οι υποψηφιότητες των κάτωθι εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ F

Η απόσπαση πραγματοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Στη διάρκεια της απόσπασης οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος