Αγαπητοί γονεις και κηδεμόνες,

σύμφωνα με τις συστάσεις του ΥΠΑΙΘΑ εάν κάποιος/α μαθητής/τρια παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πονόλαιμο, βήχα, καταρροή) ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο όπως SARS-CoV-2, ιό γρίπης ή RSV, συστήνεται από το υπουργείο Παιδείας, να παραμένει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφές του με άλλα άτομα. Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων).

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2023-24, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19 ή στην έξαρση της εποχικής γρίπης.

Για να εκδοθεί η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών να υποβάλλουν στον υπεύθυνο-η εκπαιδευτικό του τμήματος 1) Υπεύθυνη δήλωση -Αίτηση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, και 2) Βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR) και στην περίπτωση εποχικής γρίπης Βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.

Συνημμένη θα βρείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ και τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση-Αίτηση η οποία μαζί με την βεβαίωση θετικού ελέγχου και νόσησης από γιατρό ή νοσοκομείο θα παραδίδεται ιδιοχείρως στον υπεύθυνο-η εκπαιδευτικό του τμήματος με την επιστροφή του μαθητή-μαθήτριας στο σχολείο.