Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00, στη Χαλκίδα, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών (συγκρότηση επιτροπής Πράξη Διευθυντή αρ.11/31-01-2024), για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομικής άποψης μετά την προκήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής των ομίλων Στατιστικής, Ιστορίας και Προγραμματισμού του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας στο Ηράκλειο Κρήτης. United Travellers, ξενοδοχείο IBIS Styles Heraklion Central 4*, 340 ευρώ κατ άτομο. Συνημμένο θα βρείτε απόσπασμα από το πρακτικό της ανάθεσης.