Η Διεύθυνση του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου Χαλκίδας προκηρύσσει τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις μαθητών/τριων στην Τρίτη τάξη Γυμνασίου ) του σχολείου μας και τουλάχιστον μία (1) θέση μαθητή/τριας στην Δευτέρα τάξη Γυμνασίου) του σχολείου μας.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 πμ και θα έχει διάρκεια 150 λεπτά. Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.

Οποιαδήποτε κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικασίας των εξετάσεων καθορίζονται με την απόφαση της ΔΕΠΠΣ.

Η υποβολή αιτήσεων στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας στο που θα αναφέρει τα εξής :

"Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας [Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας] στη διαδικασία εισαγωγής για την [Β τάξη] ή [ Γ τάξη ] του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου Χαλκίδας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 πμ στη Χαλκίδα.”

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης govgr στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος