Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00009
 

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00010

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

 

 5ο gymnasio 11 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00011

   Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 12 ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2 min

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00012

  Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 05 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 min