ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ 2024

 1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ εκτυπωμένη αίτηση από την πλατφόρμα όπου αναγράφεται ο κωδικός αίτησης, ο αριθμός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.
 2. Υποψήφιοι ηλικίας μικρότερης των 12 ετών πρέπει να έχουν:

  • Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π.) ή
  • Διαβατήριο σε ισχύ 

  Υποψήφιοι ηλικίας μεγαλύτερης των 12 ετών πρέπει να έχουν:

  • Αστυνομική Ταυτότητα  ή
  • Διαβατήριο σε ισχύ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ 2024, ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 π.μ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρότυπα Γυμνάσια: 150 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια: 225 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

Πρότυπα Λύκεια: 3 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Λύκεια: 4 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

 

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ  εδώ

Δείτε το  βίντεο που δείχνει πώς οι υποψήφιοι θα σημειώσουν ορθά τις απαντήσεις τους στο απαντητικό φύλλο.

Κατεβάστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

 

5