Αναρτάται κάτωθι ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψήφιων με αναφορά στους κωδικούς της αίτησης τους ανά κλάδο και ειδικότητα.

Αξιολογικός πίνακας κατάταξης δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση ενός 1 έτους

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και υποψήφιες δύνανται, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων εδώ, μέχρι τις 24 Αυγούστου 2023 έως τις 23:59.

 

Ο Διευθυντής

Γιαννης Κατσάνος