Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας για το έτος 2024 θα γίνει ως εξής :

1) για το μήνα Ιανουάριο του 2024

α) για την Α τάξη του Γυμνασίου την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00

β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 από τις 8.10 έως τις 12.30

2) για το μήνα Φεβρουάριο του 2024

α) Επίδοση Ελέγχων Προόδου Α τετραμήνου Α, Β, Γ τάξη, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 12.30

β) ενημέρωση για την Α τάξη του Γυμνασίου Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, από τις 8.10 έως τις 12.30

γ)ενημέρωση για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00

3) για το μήνα Μάρτιο του 2024

α) για την Α τάξη του Γυμνασίου Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00 Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00

για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 από τις 8.10 έως τις 12.30 και Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00

4) για το μήνα Απρίλιο του 2024

α) για την Α τάξη του Γυμνασίου Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00 και Τρίτη 16 Απριλίου 2024, από τις 8.10 έως τις 12.30

για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου Τρίτη 9 Απριλίου 2024, από τις 8.10 έως τις 12.30 και Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, από τις 10.00 έως 14.00

5) για το μήνα Μάιο του 2024

α) για την Α τάξη του Γυμνασίου Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 από τις 10.00 έως 14.00

β) για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου Τρίτη 21 Μαΐου 2024 από τις 8.10 έως τις 12.30

γ) Ηλεκτρονική αποστολή Ελέγχων Προόδου Β τετραμήνου Α, Β, Γ τάξη, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

 

Η ενημέρωση θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών που επισυνάπτεται.

Σας παρακαλούμε, επειδή κατά τις ημέρες αυτές το σχολείο λειτουργεί κανονικά και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να κάνουν το μάθημά τους, να μην απασχολείτε τους εκπαιδευτικούς πέραν των ωρών που είναι διαθέσιμοι σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.