Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2021, μπορείτε να προσέρχεστε στη Διεύθυνση του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας από τις 12.00-14.00, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή του τέκνου σας στην Α τάξη του Γυμνασίου, προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα: 1) Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στην Α τάξη και 2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Τα ζητούμενα έγγραφα επισυνάπτονται κάτωθι στην παρούσα ανάρτηση.

Μετά την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2021, μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο για την εγγραφή μαθητών και μαθητριών της Α Γυμνασίου κατά τις ημέρες θερινής λειτουργίας του κάθε Πέμπτη από 09.00 έως 13.00.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος

LogoProtypoColor