2024 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2024 032024 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2024 13

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

μπορείτε να βρείτε συνημμένα κάτωθι τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους μέσους όρους των 12 τμημάτων των τριών τάξεων αλλά και τη μέση τιμή κάθε τάξης (μπλέ Α τάξη, κίτρινο Β τάξη, κόκκινο Γ τάξη) σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην προφορική βαθμολογία Α τετραμήνου 2024

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμβολή σας στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος, φιλόλογος